Projektanti

ZOZNAM PROJEKTANTOV A PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÍ

Stavebný dozor

 

Statika

 

 


 

Registrácia

Prihlasovacie údaje

Login:
Heslo:
Overenie hesla:
 

Údaje o osobe / spoločnosti

Živnostník / Autorizovaný inžinierSpoločnosť
Názov spoločnosti:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Okres:
Mesto / Obec:
Ulica:
PSČ:
Kontaktná osoba:
Telefonický kontakt:
Fax:
Email:
 
Doplňujúce informácie:
 
Špecializácia:
Architektúra
Elektrické oznam. zariad. a rozvody
Elektrické silové zariad. a rozvody NN
Elektrické silové zariad. a rozvody VN
Elektrické silové zariad. a rozvody VVN
Energetická náročnosť budov
Geodézia a kartografia
Geológia
Geotechnika (zakladanie)
Interiérová tvorba
Inžinierska činnosť
Inžinierske objekty
Klimatizácia a vzduchotechnika
Komplexná projekčná činnosť
Mestské inžinierstvo
Mostné stavby
Organizácia výstavby
Plynoinštalácie
Pozemné stavby
Požiarna bezpečnosť stavieb
Priemyselné stavby
Regulácia a meranie
Rozpočtovanie stavieb
Statika a dynamika stavieb
Stavby Dopravné
Stavby poľnohospodárske
Stavby Vodohospodárske
Technologické a energetické zariadenia
Umelecká architektúra
Urbanizmus a územné plánovanie
Vodoinštalácie a kanalizácia
Vykurovanie
Záhradná architektúra a tvorba krajiny
 
  Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami
  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov podľa GDPR