Projektanti

ZOZNAM PROJEKTANTOV A PROJEKČNÝCH KANCELÁRIÍ

reality
Statika

 


 

Detail - IPOS, spol. s r. o.Základné informácie

IČO:31 603 041
IČ DPH:SK2020460871
DIČ:2020460871
Štát:Slovenská Republika
Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Mesto:Banská Bystrica
Psč:974 01
Ulica:P. O. Box 295, Horná 26
Kontaktná osoba:Mária Szomorová
Telefonický kontakt:Zobraziť kontakt
Email:iposbb@iposbb.sk

Doplňujúce informácie


Projektová spoločnosť IPOS s.r.o. poskytuje komplexné služby pre inžinierske stavby:
- rýchlostné cesty
- cesty I., II. a III. triedy
- miestne a účelové komunikácie
- križovatky a parkoviská
- mosty a inžinierske konštrukcie
- dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
- inžinierskogeologický prieskum
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Špecializácia

Mapa